Ota yhteyttä TaLVIn:n hallituksen jäseneen. Yhteystiedot löytyvät täältä.

TAI

täytä Suomen LVI-Liitto SuLVI ry:n kotisivulla jäsenhakemuskaavake.

Jäseneduista saat tarkempaa tietoa joko TaLVI ry:n hallituksen jäseniltä tai SuLVI:n kotisivuilta kohdasta: jäsenedut.

JÄSENMAKSUT

1. SuLVI ry:n JÄSENMAKSUT:

SuLVIin kuulutaan jäsenyhdistysten kautta. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu muodostuu SuLVIn osuudesta (82 eur/2017) sekä jäsenyhdistyksen eli TaLVI ry:n osuudesta (20 eur/2017).

Opiskelijoille jäsenyys on maksuton neljän opiskeluvuoden ajan. Jos opiskelu jatkuu pidempään, tulee siitä tehdä selvitys SuLVIin.

Jäsenmaksujen alennukset:

2. TaLVI ry:n JÄSENMAKSUT:

SuLVI ry:n perimän jäsenmaksun lisäksi TaLVI ry perii oman jäsenmaksunsa, joka on vuosijäseniltä 20 euroa. Opiskelijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

SuLVI ry:n ja TaLVI ry:n jäsenmaksut laskutetaan yhdellä kertaa vuosittain.

Erillistä liittymismaksua ei peritä.

Yleisesti hyväksytty käytäntö on, että työnantaja huolehtii LVI-ammattilaistensa jäsenmaksuista. Jäsenyys nähdään investointina työntekijöiden koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Jäsenmaksut ovat työnantajalle vähennyskelpoisia kuluja.

JÄSENTIETOJEN MUUTOS

Voit muuttaa jäsentietojasi SuLVI ry:n kotisivujen muutoslomakkeella.